Tập ảnh : Hình ảnh tại Mùa khai trường thứ 2 - Trang trọng, ý nghĩa của trường THCS Thanh Xuân Trung